Generalități

Site-ul www.ceir.ro este deținut și administrat de Asociația „Comunitatea Elitelor în Imobiliare din Romania”.
Utilizarea site-ului
www.ceir.ro presupune acceptarea și exprimarea acordului cu privire la Termenii și condițiileprezentate mai jos. Asociația „Comunitatea Elitelor în Imobiliare din Romania”, în calitatea de proprietar și administrator al site-ului www.ceir.ro își rezervă dreptul
de a modifica în orice moment conținutul site-ului, precum și a
Termenilor și condițiilor, fără o notificare în prealabil.

Drepturile de proprietate intelectuală

Conținutul site-ului www.ceir.ro respectiv imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, mărci înregistrate, reprezintă integral proprietatea Asociației „Comunitatea Elitelor în Imobiliare din Romania”​ ​și este protejat de legislația aplicabilă.

Folosirea fără acordul C.E.I.R. a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare. C.E.I.R. poate oferi utilizatorilor, exclusiv printr-un acord scris, dreptul de a folosi un anumit conținut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conținutul definit în acordul scris și pentru o perioadă determinată.

Utilizarea site-ului www.ceir.ro

Este interzis să folosiți Site-ul pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, licențios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament care ar putea conduce la antrenarea răspunderii civile, penale sau care ar încălca în alt mod legea. Asociația va coopera cu oricare dintre autoritațile judiciare și se va conforma cu orice hotărâre judecatorească prin care se cere sau se ordonă Asociației să dezvăluie
identitatea oricărei persoane care afișează sau transmite orice fel de informație sau material de acest fel pe sau prin intermediul Site-ului. De asemenea, este interzisă asocierea prezentului site în legătură cu alte site-uri sau materiale, indiferent de domeniul de activitate, fără acordul scris al
proprietarului site-ului. Este interzis să utilizați Site-ul în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial.
Este interzisă copierea, multiplicarea sau distribuirea oricărui conținut al site-ului fără acordul C.E.I.R..

Principii de aderare la Asociație

In situația în care doriți să deveniți membru al Asociației puteți utiliza formularul de contact prezent pe site, însă doar dacă îndepliniți cumulativ următoarele condiții:

 • Agenția imobiliară are în compunerea sa minim 10 agenți imobiliari;
 • Rating-ul agenției imobiliare pe Facebook și Google să fie peste 4*;
 • Cifra de afaceri a agenției imobiliare să se situeze peste 30.000 Euro/ an pe fiecare agent imobiliar care activează în cadrul agenției;
 • Sa aibă o vechime de minim 3 ani ca și agenție imobiliară.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Toate prevederile prezentei secțiuni din termenii și conditiile de utilizare a site-ului www.ceir.ro sunt în concordanță cu dispozițiile Regulamentului European nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

I. Drepturile dvs. în raport cu Regulamentul 2016/679/UE:

Regulamentul 2016/679/UE îți oferă mai multe drepturi raportat la prelucrarea datelor dvs. personale. În mod succint, vă vom expune aceste drepturi prevăzute de Regulament:

 1. Dreptul de acces
  Reprezintă dreptul dvs. de a obține o confirmare din partea noastră ca vă prelucrăm datele personale și să vă oferim acces la aceste date, precum și informații despre cum sunt prelucrate.
 2. Dreptul la rectificare
  Reprezintă dreptul dvs. de a obține din partea noastră rectificarea datelor cu caracter personal inexacte.
 3. Dreptul la ștergere/de a fi uitat
  Reprezintă dreptul dvs. de a obține ștergerea datelor cu caracter personal în situația în care este aplicabil unul dintre cazurile prevăzute expres de Regulament.
 4. Dreptul la restricționare
  Reprezintă dreptul dvs. de a obține restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri: dacă se contestă exactitatea datelor pe o anumită perioadă, suficientă pentru verificarea datelor, dacă prelucrarea este ilegală dar nu se dorește ștergerea datelor doar restricționarea, în cazul în care Asociația nu mai are nevoie de datele personale în vederea prelucrării însă ni le cereți pentru apărarea unui drept în instanță, dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp cât se verifică dacă drepturile legitime prevalează asupra drepturilor dvs.
 5. Dreptul la portabilitate
  Reprezintă dreptul dvs. de a primi datele care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, date pe care le puteți transmite altui operator în cazurile expres prevăzute de Regulament.
 6. Dreptul la opoziție
  Reprezintă dreptul dvs. de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării în temeiul art. 6 alin 1 lit. e) sau f), ori art. 6 alin 1 a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

II. Datele dvs personale care vor fi prelucrate:

Datele personale solicitate prin intermediul site-ului și care vă vor fi prelucrate sunt următoarele: nume și prenume, număr de telefon, adresa de e-mail.

III. Scopurile prelucrării:

Datele dvs. personale furnizate prin intermediul site-ului vor fi folosite în scopul realizării activitaților Asociației.

IV. Apărarea drepturilor dvs:

Drepturile privind protecția prelucrării datelor dvs. personale instituite prin Regulamentul 2016/679/UE le puteți exercita prin intermediul unei cereri scrise, datate și semnate de către dvs. și comunicate către noi prin:
poștă la urmatoarea adresă: Cluj-Napoca, Piața 1 Mai nr. 4-5, jud. Cluj.
e-mail la: contact@ceir.ro
Vă aducem la cunoștință că noi ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării prelucrării corecte și sigure a datelor dvs. personale.

Comunicări

Utilizatorii site-ului www.ceir.ro pot să transmită Asociației comentarii, sugestii, întrebări sau orice comunicare scrisă, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conținutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimator, nu tulbură în niciun fel viața privată a altor persoane, nu
încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, nu servește unor campanii de promovare care nu au legatură cu Asociația sau cu scopul Asociației, nu sunt e-mailuri în masă sau orice altă formă de spam.

Forță majoră

Niciuna dintre părți (Utilizator sau Administrator) nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea (totală/parțială) sau executarea cu întârziere a obligațiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forță majoră. Părțile își vor aduce la cunoștință de îndată cazul de forță majoră și vor
lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecințelor evenimentului.
Daca în termen de 15 zile evenimentul de forță majoră nu încetează, părțile au dreptul de a denunța unilateral prezentul acord fără pretinderea de daune-interese. Forța majoră va fi probată conform legii.

Soluționarea conflictelor. Legea aplicabilă

Prezentele condiții de utilizare a site-ului precum și întreg conținutul sunt guvernate de legile din Romania.
Orice conflict apărut între Asociație și Utilizatori va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, prima cale de soluționare este medierea, în condițiile legii, iar dacă aceasta eșuează se apelează la instanțele competente.

Fraudă

Introducerea de date neconforme cu realitatea sau orice comportament neconform cu uzantele normale sau ilegal este interzis și va fi considerat tentativă de fraudă.
Orice tentativă de fraudă sau orice fraudă (cum ar fi dar fără a se limita la: accesarea datelor Utilizatorilor site-ului www.ceir.ro, alterarea conținutului site-ului, etc), vor fi pedepsite conform legii penale.

Dispoziții finale

Termenii și condițiile de utilizare a site-ului www.ceir.ro intră în vigoare la data de 15.04.2019, iar orice modificare cu privire la conținutul lor se va face de către Proprietarul/ Administratorul site-ului fără o notificare în prealabil.
Oricare clauză prezentată mai sus, care va fi găsită necorespunzatoare la un moment dat, nu va conduce la nulitatea sau invaliditatea întregului conținut al
Termenilor și condițiilor.

2019. Toate drepturile rezervate.
Asociația „Comunitatea Elitelor în Imobiliare din Romania”