C.E.I.R. este o organizație deschisă oricărei agenții imobiliare din România care aderă la scopul, misiunea și viziunea propusă.

Poate deveni membru al ​“C.E.I.R” orice persoană juridică care depune o adeziune scrisă în acest sens, în care declară că este de acord cu prevederile statutare și alte reglementări specifice și dorește să contribuie la realizarea scopurilor și obiectivelor propuse. Cererea de adeziune se aprobă sau de respinge de Consiliul Director.

De asemenea, pentru ca o agenție imobiliară să devină membru al C.E.I.R. aceasta trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  • Agenția imobiliara are în compunerea sa minim 10 agenți imobiliari;
  • Rating-ul agenției imobiliare pe Facebook și Google să fie peste 4*;
  • Cifra de afaceri a agenției imobiliare să se situeze peste 30000 Euro/ an pe fiecare agent imobiliar care activează în cadrul agenției;
  • Să aibă o vechime de minim 3 ani ca și agenție imobiliară.

Pe lângă aceste condiții, agenția imobiliară care își depune candidatura pentru a deveni membru C.E.I.R. va trebui să achite și următoarele taxe:

  • Taxă de aderare în valoare de 1000 Euro. Suma aceasta urmează să intre în contul comunității și să fie folosiți exclusiv pentru mentenanța și dezvoltarea acesteia.
  • Taxă anuală în valoare de 500 Euro, taxă ce se datorează începând cu anul 2 de activitate în C.E.I.R. pentru fiecare membru în parte. Primul an este acoperit de taxa de aderare.
  • Taxele de participare la evenimente (care vor fi stabilite în funcție de natura evenimentului, numărul de persoane și costurile de organizare).